Jak jsem vlastně začal s Dockerem?

No budu k vám upřímný, byl jsem tak nějak donucen prací, když jsem zjistil, že vývojáři řeší Docker, a měli k tomu čím dál nějak více dotazů, tak jsem si říkal, že to je vlastně dost moje věc, o kterou bych se mohl sám postarat.

Byl jsem proto na dvou školeních, nebyla drahá, jejich seznam píšu níže:

Celkem školení za 8.200 Kč bez daně bratru, s Ondřejem Sikou. Školení byla pohodová, a hlavně hodně praktická, takže jsem se naučil základy Dockeru, a vytváření aplikací na Dockeru, což mě vedlo k přepsání jedné mojí aplikace v Pythonu do balíčku v Dockeru – https://www.enigma14.eu/wiki/SSH_Tunnel_with_Autossh_and_Docker

Obecně si myslím, že Docker je poměrně skvělá věc. Hlavní výhodu spatřuji v tom, že člověk prostě úplně odděluje stavové informace v aplikaci (konfigurace, databáze, úložiště) od bezstavového kódu, který můžete libovolně modifikovat.